top of page

סוכרת הריון

מפגשי מעקב

נעבור על רישומי מזון ומדידות סוכר 

ונתאים את התפריט הטוב ביותר עבורך.

זמן המפגש - כחצי שעה.

מפגש 1

נערוך היכרות מעמיקה, נלמד את עקרונות

ספירת הפחמימות ונתאים תפריט.

זמן המפגש - כשעה.

 

 אני מלווה אותך לאורך כל ההיריון עד ללידה בשעה טובה, מוצלחת ושיהיה במזל טובים והרבה.

 

אפשר לחיות חיים מאושרים גם עם סוכרת הריון.

 

 

bottom of page