top of page

מפגשי מעקב

 

 • בוחנים את העמידה ביעדים שהוצבו לשבוע.

 • ניתוח ערכי סוכר.

 • השפעת הרכב ארוחות והרגלים על התוצאות.

 • נקודות חוזק וחולשה.

 • מיקוד על שינוי הרגלים בעייתיים.

 • אימוץ הרגלים המקדמים את מטרת המטופל.

במפגשים אלו נתמקד בהצלחות שבועיות, השגים ומציאת פתרונות אפשריים לנקודות חלשות. העבודה נעשית במקביל תוך שילוב בין טכניקות אכילה נכונות ומתן אינפורמציה וכלים רלוונטיים מתחום התזונה התזונה הקלינית המותאמת לסוכרת המבוססים מדעית (מה כן או לא לאכול) בשילוב עבודה מנטלית על שינוי הרגלים (איך לאכול, מתי ובאיזה הקשר).

 

מידי שבוע נציב יעד שבועי שאותו בוחר המטופל לקחת שבו הוא מאמין שהוא מסוגל לעמוד על מנת לחוות הצלחה בתהליך ותחושת הישגיות.

מפגש מעקב אורך כ-30 דקות. כמות ותדירות המפגשים תקבע על פי היעדים שהוצבו וקצב ההתקדמות בתהליך.

ייעוץ וליווי אישי

התהליך כולל סדרת מפגשים הנקבעת

על פי מטרת הלקוח תוך תיאום צפיות מראש.

 

מפגש ראשון

 • היכרות כללית ורפואית,

 • בחינת בדיקות דם,

 • בחינת הרגלי אכילה קיימים,

 • תיאום צפיות,

 • קביעת מטרות ויעדים רצויים.

במפגש זה נבנה יחד תפריט ו/או דגשים רלוונטיים המתבססים על הרגלי האכילה של המטופל ואילוצי המציאות באורח החיים יחד עם המלצות לתזונה בסוכרת על פי התזונה הקלינית ואורח חיים בריא.

התפריט הוא אישי ונתפר באופן ספציפי לכל אחד ואחת על פי ההרגלים האישיים שלך, תוצאות בדיקות דם וניטורי סוכר, עקרונות תפריט מאוזן, מזין ובריא והיעדים שהוצבו. מפגש ראשון אורך כ-60 דקות.

 

bottom of page